logotyp
Login

Články o tepelných čerpadlech, zdroje pro tepelná čerpadla, princip a výhody tepelného čerpadla.

Zdroje pro tepelná čerpadla


ohřevu teplé užitkové vody, k ohřevu vody bazénu, nebo k vytápění domu
lze využít teplo obsažené v okolním vzduchu, zemi, nebo půdě
(ekologický energetický zdroj - přírodní nízkopotenciální teplo) pomocí tepelného čerpadla.

Venkovní vzduch – pro tepelná čerpadla vzduch - voda


Tento zdroj patří mezi nejsnáze přístupné, prakticky neomezené a nejekologočtější z důvodu,
že teplo odebrané z okolí je tepelnými ztrátami objektu bezprostředně vráceno zpět.

Protože teplota vzduchu se během ročního období mění, je také topný výkon a topný faktor proměnný.
Z hlediska celoroční spotřeby energie na vytápění se však zhoršené parametry tepelného čerpadla vzduch – voda
vyvažují zlepšenými parametry v teplejším období.

Z tohoto důvodu se dá se říct, že v klimatických podmínkách České republiky (kromě extrémních klimatických podmínek horských oblastí)
představují právě z ekologických hledisek nejvhodnější řešení tepelných čerpadel vzduch - voda.

Princip tepelného čerpadla

Princip tepelného čerpadla

Tepelné čerpadl
o i chladicí zařízení vykazují shodné funkce, pracují na stejném principu. Na jedné straně ochlazují a na druhé straně topí.

Jak pracuje tepelné čerpadlo?

Výměník tepla odebírá na nízké teplotní úrovni tepelnou energii z okolí
a tím ji chladí, druhý výměník tepla předá již zhodnocenou tepelnou energii na využitelné teplotní úrovni, ohřívá ji.
Mezi těmito dvěma výměníky je zapotřebí cirkulace v podobě ekologického chladiva, které v prvním výměníku-výparníku odebírá teplo vypařováním a ve druhém výměníku-kondenzátoru odevzdává teplo kondenzací.
Zhodnocení kvality tepelné energie je zajištěna tím, že kondenzace probíhá při vyšší teplotě než vypařování.
Potřebné zvýšení tlaku s cirkulací pracovní látky (chladiva) zabezpečuje kompresor, kde jsou tyto páry stlačeny, přičemž dochází k jejich ohřátí.
Samotný kompresor je jediné místo, kam je nutné dodávat hnací energii (většinou elektrickou).

Výhody tepelného čerpadla vzduch - voda

* moderní a ekologický zdroj vytápění současnosti
* výhodná pořizovací cena i provozní náklady
* vysoký topný výkon a topný faktor, vysoká účinnost
* rychlá instalace, možnost použití stávajících rozvodů tepla
* patří mezi nejekonomičtější na poli teplovodního vytápění
* provoz až do -25°C, nízká hlučnost
* použití je univerzální pro každou nemovitost

Tepelné čerpadlo Noumea

Tepelné čerpadlo Noumea
Tepelné čerpadlo
Noumea se skládá ze dvou částí, vnitřní a venkovní.

Venkovní část obsahuje jednotku umístěnou ve venkovním prostředí,
postavenou například na betonový základ, nebo na konzoly.

Vnitřní jednotka, nebo-li HydroBox, je umístěn ve vnitřním prostředí,
který se následně napojuje na otopnou soustavu.

Obě jednotky tepelného čerpadla se propojují pomocí chladivového potrubí a elektrických kabelů.

UPOZORNĚNÍ!
Zprovoznění provádí vždy servisní technik s pověřením společnosti
Ecowatt-EU, a.s., proto si vždy zkontrolujte oprávnění zprovozňující osoby,
aby nedošlo k porušení záruční doby či poškození zařízení.

V případě nejasností napište na info@ecowatt-eu.eu

Poptávkový formulář pro výběr tepelného čerpadla

Souhlasím s využitím osobních údajů pro účely marketingu:

Ekonomie vytápění tepelným čerpadlem

Tepelné čerpadlo se dá využít u nejrůznějších nemovitostí, ovšem je třeba si klást otázky, kde je to nejvýhodnější, a kde naopak se výhody ztrácejí.
Pokud máte rodinný dům a podlahové vytápění, jste nejvhodnějším kandidátem. Pokud jste v bytě uvnitř bytového domu, který má své centrální vytápění, asi tepelné čerpadlo pro vás moc nebude.
A teď se zamyslete nad tzv. TCO = Total Cost of Ownership (Celkové náklady z vlastnictví).
Pokud vytápíte např. plynovým kotlem, musíte mít každoroční revizi komína, musíte podstupovat pravidelné revize rozvodů plynu, měli byste mít pravidelnou revizi kotle. Plyn je při zanedbání těchto kontrol celkem nebezpečné médium. Nenápadné úniky skrze zdivo mohou dlouho unikat pozornosti, protože se ve zdivu odbourá charakteristický zápach jímž se plyn ve výrobě "obarvuje" (Odorizace). Následný výbuch v domě bývá často tragický.
U tepelného čerpadla samozřejmě také velmi doporučujeme pravidelné servisní kontroly 1x ročně, ovšem z hlediska hrozících nebezpeční je tepelné čerpadlo výrazně bezpečnější.
Nezanedbatelná je i potřebná infrastruktura. Zemní plyn se musí přepravovat často tisíce kilometrů z míst těžby např. v Rusku, jsou potřeba soustavy plynovodů o různých tlacích zahrnujících kompresní stanice, vysokotlaká potrubí, podzemní zásobníky, předávací stanice, regulační stanice a dále středotlaké a nízkotlaké plynovody. Pak následuje HUP a plynoměr, za jehož užívání platíte paušální částku. POkud vaříte na plynovém sporáku, musíte počítat s riziky nezamýšleného zhasnutí plamene přetékajícím pokrmem z hrnce nebo se vzplanutím přepalujícího se oleje na pánvi. Elektrické sporáky se sklokeramickou deskou jsou při nízké sazbě za elektřinu díky tarifu TČ s vařením na plynu cenově srovnatelné, ale tato nebezpečí s sebou nenesou.
Rozvody elektřiny, kterou potřebujete k provozu TČ jsou samozřejmě také sofistikované mezinárodní sítě, jenomže na rozdíl od plynu jako fosilního zdroje je výroba elektřiny čím dál "zelenější" a nevyžaduje ze své podstaty spojení s tisíce kilometrů vzdálenými ložisky. Vše řeší jeden elektroměr v domě, který tak jako tak potřebujete ke každé moderní domácnosti.
Ať už nahlížíme na ekologii z jakéhokoli stanoviska, je zřejmé, že spalováním zemního plynu nutně vzniká CO2, který se s měnící se zelenou legislativou může dostat pod dodatečné zdanění. Pokud se tedy teprve rozhodujete, zda topit plynem či tepelným čerpadlem, berte v úvahu i tato rizika.

Partner: Noumea tepelná čerpadla

Bráfova 9a, 616 00 Brno

tel.: (+420) 541 215 445

mob.: (+420) 603 101 720

e-mail: pajgrt@abklimatizace.cz

IČO: 15549291, DIČ: CZ15549291
Tepelná čerpadla vzduch voda - Ecowatt
+420 541 215 445
obchod@abklimatizace.cz

Created by © 2018 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek